PATRONAT ZPAF:

Reklama

OKRG GRSKI ZWIZKU POLSKICH ARTYSTW FOTOGRAFIKW


OG ZPAF to jeden z trzynastu okrgw Zwizku Polskich Artystw Fotografikw, ktry jest dobrowolnym, samorzdnym stowarzyszeniem twrczo-zawodowym, dziaajcym na podstawie przepisw Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20 poz. 104 z 1989 r., z pniejszymi zmianami) oraz Statutu ZPAF.

 

ZPAF powsta w 1947 roku i jest kontynuacj Fotoklubu Polskiego - organizacji fotografw dziaajcej w okresie midzywojennym. Zadaniem Zwizku jest zachowanie dotychczasowego dorobku fotografikw oraz promocja i rozwj wspczesnej fotografii polskiej, ochrona twrcw i ich dzie.


Od 1992 roku ZPAF stowarzyszony jest w Federation of European Photographers.


Statutowym celem dziaania ZPAF jest:

 1. Wszechstronny rozwj twrczoci fotograficznej, uwzgldniajcy take postp
  naukowo - techniczny w zapisie obrazu.
 2. Wspuczestnictwo w ksztatowaniu polityki kulturalnej.
 3. Ochrona swobody wypowiedzi twrczej.
 4. Ksztatowanie zasad etyki zawodowej.
 5. Ochrona dorobku fotografii polskiej, a take upowszechnianie jej w kraju i zagranica.
 6. Inicjowanie systemowych rozwiza prawnych, zapewniajcych warunki do wykonywania
  zawodu artysty fotografika w oparciu o status twrcy.
 7. Zarzdzanie i ochrona powierzonych praw autorskich.
 8. Zabieganie o rozwj mecenatu artystycznego.


Wicej informacji na stronie gwnej ZPAF pod adresem - www.zpaf.pl 

ZARZD OKRGU (w kadencji 2017-2020)


ZBIGNIEW PODSIADO
- prezes
tel. 605 905 039,
32 293 50 39
email: zpodsiadlo@poczta.onet.pl

PIOTR BOROWICZ - vice prezes
tel. 601 404 992
email: biuro@bpstudio.pl

JOANNA CHUDY - sekretarz
tel. 509 506 950

email: joannach1@o2.pl

PIOTR TARGOSZ - skarbnik
tel: 602 333 521
email: piotr@piotrtargosz.com


KOMISJA REWIZYJNA:

Kazimierz Gajewski - przewodniczcy
Krzysztof Henclewski
Roman Hryciw
Witold Jacykw

SD KOLEESKI:
Inez Baturo ? przewodniczca
Tomasz Rak
Ryszard Kozowski
Henryk Malesa

DELEGACI NA WALNY ZJAZD DELEGATW ZPAF:

Andrzej Baturo (Witold Jacykw)
Zbigniew Podsiado
Henryk Malesa
Piotr Targosz
Piotr Borowicz


Siedziba i Galeria Fotografii "B&B" w Bielsku-Biaej:

ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biaa

 
Reklama