PATRONAT ZPAF:

Reklama

OKRĘG GÓRSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW


OG ZPAF to jeden z trzynastu okręgów Związku Polskich Artystów Fotografików, który jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem twórczo-zawodowym, działającym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20 poz. 104 z 1989 r., z późniejszymi zmianami) oraz Statutu ZPAF.

 

ZPAF powstał w 1947 roku i jest kontynuacją Fotoklubu Polskiego - organizacji fotografów działającej w okresie międzywojennym. Zadaniem Związku jest zachowanie dotychczasowego dorobku fotografików oraz promocja i rozwój współczesnej fotografii polskiej, ochrona twórców i ich dzieł.


Od 1992 roku ZPAF stowarzyszony jest w Federation of European Photographers.


Statutowym celem działania ZPAF jest:

 1. Wszechstronny rozwój twórczości fotograficznej, uwzględniający także postęp
  naukowo - techniczny w zapisie obrazu.
 2. Współuczestnictwo w kształtowaniu polityki kulturalnej.
 3. Ochrona swobody wypowiedzi twórczej.
 4. Kształtowanie zasad etyki zawodowej.
 5. Ochrona dorobku fotografii polskiej, a także upowszechnianie jej w kraju i zagranica.
 6. Inicjowanie systemowych rozwiązań prawnych, zapewniających warunki do wykonywania
  zawodu artysty fotografika w oparciu o status twórcy.
 7. Zarządzanie i ochrona powierzonych praw autorskich.
 8. Zabieganie o rozwój mecenatu artystycznego.


Więcej informacji na stronie głównej ZPAF pod adresem - www.zpaf.pl 

ZARZĄD OKRĘGU (w kadencji 2017-2020)


ZBIGNIEW PODSIADŁO
- prezes
tel. 605 905 039,
32 293 50 39
email: zpodsiadlo@poczta.onet.pl

PIOTR BOROWICZ - vice prezes
tel. 601 404 992
email: biuro@bpstudio.pl

JOANNA CHUDY - sekretarz
tel. 509 506 950

email: joannach1@o2.pl

PIOTR TARGOSZ - skarbnik
tel: 602 333 521
email: piotr@piotrtargosz.com


KOMISJA REWIZYJNA:

Kazimierz Gajewski - przewodniczący
Krzysztof Henclewski
Roman Hryciów
Witold Jacyków

SĄD KOLEŻEŃSKI:
Inez Baturo – przewodnicząca
Tomasz Rak
Ryszard Kozłowski
Henryk Malesa

DELEGACI NA WALNY ZJAZD DELEGATÓW ZPAF:

Andrzej Baturo (Witold Jacyków)
Zbigniew Podsiadło
Henryk Malesa
Piotr Targosz
Piotr Borowicz


Siedziba i Galeria Fotografii "B&B" w Bielsku-Białej:

ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała

 
Reklama