PATRONAT ZPAF:

Reklama
Decyzj Zarzdu Gwnego ZPAF w dniu 06.06.2017 roku z list czonkowskich ZPAF skreleni zostali trzej czonkowie Okrgu Grskiego tj.:
- Maciej Gsienica
- Jacek Witaliski
- Rafa Szopa
W uzasadnieniu zarzd poda, i powysi czonkowie od kilku lat nie uczestnicz w spotkaniach rodowiskowych oraz nie opacaj nalenych skadek czonkowskich.
Decyzja wchodzi w ycie z dniem podpisania.
 
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Reklama